fbpx

Utbildning

Utbildning i Högre Medvetande

Utbildning i Högre Medvetande hos Helhetscentrum

Vill du veta mer om vad Hjärtmedvetande och högre Medvetande är?

En högre medvetenhet innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap som kommer inifrån dig själv, närmare bestämt från ditt hjärta.

För att du ska kunna nå de högre nivåerna av kunskap behöver din Merkaba bli aktiverad.

Högre medvetande ger:

  • kunskap, insikt och förståelse för alla nivåer som finns inom dig och utanför.
  • förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på ytan
  • förmågan att se de små detaljerna utan att förlora helheten.

Allt har en mening och en anledning, och vi är alla lika viktiga i alla sammanhang. När vårt medvetande expanderar, ökar även den mänskliga intelligensen och nya delar av hjärnan aktiveras. Detta är något vi kollektivt arbetar med på våra meditationsdagar. Att deltaga på dessa är ett bra sätt att börja sin utbildning i Högre Medvetande.

Vissa människor använder sina nya kunskaper för forskning eller utveckling av ny teknik, andra använder det intuitivt till att utforska mer inom sig själva och att hjälpa och stödja andra. 

Utbildning i Högre Medvetande – delkurser

Aktivera din Merkaba och nå ett högre medvetande - Helhetscentrum
Merkaba aktivering I vår serie om att nå ett högre medvetande når […]
Högre Medvetande - en utbildning för personlig och andlig utveckling i flera steg hos Helhetscentrum
I vår serie om att nå ett högre medvetande når du högre […]
Högre Medvetande - en utbildning för personlig och andlig utveckling i flera steg hos Helhetscentrum
I vår serie om att nå ett högre medvetande når du högre […]
Högre Medvetande - en utbildning för personlig och andlig utveckling i flera steg hos Helhetscentrum
Att leva din kunskap I vår serie om att nå ett högre […]
Högre Medvetande - en utbildning för personlig och andlig utveckling i flera steg hos Helhetscentrum
Balans mellan det maskulina och det feminina I vår serie om att […]
Högre Medvetande - en utbildning för personlig och andlig utveckling i flera steg hos Helhetscentrum
En helt ny nivå av medvetande I vår serie om att nå […]

Lärare i Högre Medvetande

Kommande kurstillfällen

Månadsvis Lista
september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022
januari 2023
februari 2023
mars 2023
juni 2023
augusti 2023
september 2023
Har för tillfället inga kurser planerade.
Visa fler

Högre medvetande och hjärtmedvetande

Det finns olika vägar att gå mot ett högre medvetande, eller hjärtmedvetande som jag föredrar att kalla det. Högre medvetande, eller hjärtmedvetande, handlar om djup andlig kunskap, den nivå av kunskap som förr enbart var tillgänglig för speciellt utvalda personer.

Idag arbetar många öppet för att inspirera fler att öka sitt medvetande, syftet är att alla som önskar ska kunna nå ett högre medvetande, eller hjärtmedvetande. Grunden i denna kunskap utgår från hjärtat, och det är därför många pratar så mycket om att leva från sitt hjärta – på riktigt.

Målet är en global medvetandehöjning och detta arbete går framåt, en bit i taget. Arbetet sker via det kollektiva medvetandefältet vilket gör att alla får en möjlighet att vara med, medvetet eller omedvetet.

Om du vill vara en av alla de som arbetar medvetet med detta så är du varmt välkommen att delta, på den nivå du är nöjd med.

Allt medvetandearbete utgår från våra hjärtan

Steg 1 är såklart att hitta vägen dit.

Att utveckla sitt medvetande görs både via tydlig och saklig kunskap, och med hjälp av olika meditationer och övningar som i sig ökar möjligheten för att nå högre nivåer av medvetande.

Det handlar om att förstå vad vi gör och varför, att fördjupa vår andlighet, samtidigt som vi ska kunna använda det vi lärt oss i vår vardag. Det gör att vi mår bättre och behandlar både oss själva och alla andra med mer kärlek och respekt.

Det handlar också om att utvecklas andligt under kontrollerade och trygga former, att förstå hur de olika stegen fungerar, kunna gå dit vi önskar i medvetandet och sedan kunna gå tryggt tillbaka. Tryggt, säkert och stabilt. Allt detta lär du dig i vår utbildning i Högre Medvetande.

När du får ta del av tydliga tekniker gör det att du steg för steg når högre nivåer av medvetande och ökar din medvetna kunskap i samma takt. För att komma förbi de hinder som finns inbyggda i människans utvecklingsprocess så aktiveras olika delar av ljuskropparna, i den takt som behövs.

Steg 2 är att aktivera din Merkaba.

En förutsättning för att nå högre nivåer av medvetande är att du aktiverar din Merkaba.

Merkaban är den del av dina ljuskroppar som handlar om medvetande. Utan en aktiverad Merkaba kommer du helt enkelt inte förbi de hinder som finns för att nå de högre medvetandenivåerna som finns tillgängliga på Jorden.

Att förklara skillnaden mellan en aktiverad Merkaba eller inte är svårt, även för oss som arbetat länge med detta. Man känner skillnaden och upplever den, ofta ganska tydligt. Men att förklara det med ord är lite som att förklara färgen blå för en som är färgblind – inte enkelt alla gånger.

Hur aktiveras en Merkaba?

Ja, vissa tror och påstår att den aktiveras spontant och för att man önskar det. Tyvärr är det inte så lätt, det blir det förhoppningsvis i framtiden men vi är långt ifrån där än.

Att aktivera din Merkaba är en väldigt specifik process som kräver en exakthet i frekvensen i kombination med vissa punkter i ditt energisystem, och detta behöver göras medvetet och tydligt. Enklast är att få hjälp med detta på vår utbildning i Högre Medvetande.

Du kan också själv aktivera din Merkaba, det gör du via 17 väldigt specifika andetag där varje in- och utandning utförs på olika sätt. Hur det går till kan du läsa om på egen hand.

När du aktiverat din Merkaba finns det inte längre något tak över hur långt du kan gå i ditt medvetandearbete, och det är därför som Merkabaaktiveringen räknas som en grundläggande förutsättning för att nå ett högre medvetande/ett hjärtmedvetande på ett tydligt plan.


Hur har andra upplevt sin utbildning i Högre Medvetande?

Jag ställde frågan till några av de tidigare deltagarna och fick snabbt in många fina svar.
Här kan du läsa en del av dem:

En helg som fick mig att känna mig hel.

Att aktivera min Merkaba var det viktigaste steget jag har tagit i min personliga utveckling, efter den helgen är det mycket som har blivit bättre

Kanske den helgen jag minns mest av alla kurser jag gått!

Minns tyvärr inte några detaljer, bara att det var så ”stort” och annorlunda… något nytt eller kanske något gammalt och bekant.

Kunskaperna jag har fått ger mig en djupare förståelse för mig själv och allt och alla i min omgivning. Jag vet att det finns så mycket mer att lära, så många fler nivåer. Älskar dessa kurser. De drar mig framåt.

Känslan av att ha kommit hem och att vara mer närvarande i allt omkring mig och i mig själv. Jag kände mig centrerad, stark, trygg, kärleksfull och vacker. Jag kände att jag kan hantera livet, oavsett vad som kommer i min väg. Den bästa investeringen jag gjort i min personliga utveckling och för mig själv.

Jag var inte beredd på hur den kursen skulle göra sådan skillnad i mitt liv. Att den är grunden till att jag håller mig i balans och med det kan göra ett bra jobb både för mig själv i min personliga utveckling och sedan kunna hjälpa klienter, är fantastiskt.HM-kurserna har blivit en viktig del för min personliga utveckling och förmåga att hålla mig i balans när livet svajar

Jag minns att det var så ”stort” och bekant på något sätt. Jag älskar också dessa kurser, de är de viktigaste för min utveckling och därmed även mitt arbete i livet.

Högre Medvetande-kurserna är de kurser som utan tvekan haft störst betydelse för min personliga utveckling, på alla plan. En wow-kurs helt enkelt! 

Det var en otrolig känsla: dels att jag kom hem, dels tacksamheten att få vara en del av allt detta.´ Få möjligheten att utvecklas personligen och att ge det vidare till mina klienter.

Jag behövde fnula lite på den här för att hitta orden att beskriva, men det är ändå så svårfångat. Det sker förändringar på så många nivåer i de här kurserna. För mig har varje nivå av högre medvetande gjort att jag känt mig mer hel i mig själv. Jag har återfått delar av mig som jag inte ens visste att jag saknade.Några saker jag minns efter första kursen är att naturen blev så oerhört mycket vackrare. Den hade ett djup i sig, mer färgstark och klarare än jag upplevt den tidigare. Som om jag tidigare haft ett filter framför mina ögon som lyfts bort. Jag fick också en stark emotionell reaktion som jag efteråt förstod handlade om insikten att på djupet förstå att det finns ingen separation, vi ÄR alla ett.

Bli medlem!

Som medlem i HelhetsCentrum får du tillgång till kurser, livesändningar och böcker. Alla kan anmäla sig – beställning gör du i butiken!