Om Helhetscentrum och grundaren Susanne Jönsson

HelhetsCentrum® – Soul and Heart Journey School

HelhetsCentrum – Soul & Heart Journey School är en internationell skola för alternativ friskvård och personlig utveckling. Den har sitt säte i Markaryd, Sverige och grundades, i dess nuvarande form, 2014.

I skolans regi erbjuds behandlingar vilka ges av certifierade Helhetsterapeuter, samt certifierade fysiska kurser och utbildningar för de som är intresserade av att utforska sina inre förmågor och kunna leva i balans och välmående till kropp och själ.

HelhetsCentrum - Soul Heart Journey School

Certifierade kurser & utbildningar

Vi erbjuder certifierade utbildningar i Helhetshealing®, Högre medvetande, Kanalisering, Djurhealing/-kommunikation och meditation på många orter i Sverige.

Alla kurser och utbildningar med certifikat, diplom eller deltagarbevis hålls på plats av Susanne Jönsson eller genom någon av våra certifierade lärare.

Våra kurser och utbildningar finns på olika nivåer.

Nybörjarkurserna handlar om personlig utveckling och växande, fortsättningskurserna är för den som vill fördjupa sina kunskaper och kanske i förlängningen hjälpa andra. Vi utbildar även befintliga terapeuter och healers som vill nå en högre nivå och effektivitet i behandlingar.

Vi erbjuder även självstudier i olika online-program, innehållande tekniker som gör det möjligt för människor att hjälpa sig själva. Teman vi jobbar med är hur du kan öka din kärlek till dig själv och nå din inre balans, öka din självkänsla och ditt självförtroende och hur du kan hantera stress på ett enkelt sätt.

Det är även möjligt att bli medlem och få tillgång till skolans medlemsmaterial i form av onlinekurser, e-böcker, videor, artiklar och bloggar. Medlemsmaterialet är anpassat för att hjälpa och vi stöttar med personlig support om så önskas.

Behandlingar

Vi behandlar klienter med holistisk praxis och alternativa terapisessioner. Skolan har fler än 80 certifierade Helhetsterapeuter vilka erbjuder behandlingar i: Helhetshealing, Regression, Kanalisering och andra alternativa terapier. Behandlingarna är alltid anpassade till varje klients individuella behov och deras respektive hälsotillstånd.

Regelbundna uppdateringar och vidareutbildning

Våra utbildningar och medlemsmaterial, såsom distans- och onlinekurser, videor och artiklar, uppdateras regelbundet.

Vi justerar och uppdaterar vårt kursmaterial ofta eftersom vår Jord är i ständig förändring, vilket i sin tur påverkar en del av vårt arbete här och nu.

Vårt arbete bygger på uråldrig kunskap i kombination med den nya tidens kunskap som vi har på Jorden idag.

Vi försöker alltid använda de tekniker vi jobbar med i balans med alla de förändringar som sker. Allt för att vårt arbete skall vara så effektivt som möjligt för våra elever och klienter.

Våra lärare och terapeuter deltar regelbundet i vidareutbildningar och kompetensutveckling minst en gång om året.

Etiska regler

Alla tekniker som lärs ut på HelhetsCentrum – Soul & Heart Journey School har utvecklats och förfinats under en tidsrymd av 25 års arbetslivs¬erfarenhet och utbildning. Vi vet att det fungerar. Vi bevittnar det varje dag. Trots det är varje helande- och inlärningsprocess individuell och alla människor är olika. Vi vet att vi aldrig kan lova något specifikt resultat, det är inte upp till oss att lova det. Varje läkningsprocess är individuell och är alltid beroende av personliga val och egenarbete.

Vi respekterar alltid våra klienter och elever, och vi arbetar under tystnadsplikt

Vi frågar alltid om lov och respekterar att alla har rätt att själva välja när och om de vill få hjälp.

Vi följer alltid de lagar och regler som gäller för vårt arbete. Den lag som oftast är relevant för vår verksamhet är Patientsäkerhetslagen (SFS (2010:659)), den som populärt benämns som ”Kvacksalverilagen”.

Vi vill vara tydliga med att HelhetsCentrum – Soul & Heart Journey School inte är knuten till någon form av religion, trossamfund eller liknande.

Vi tror att var och en har rätt att tro på vad de vill och om de vill, på det som känns rätt för var och en.

Vår önskan är att den kunskap vi delar med dig kommer att hjälpa dig att få ett bättre liv för dig själv, för din familj, dina vänner och i förlängningen göra den här världen till en bättre plats för alla.

Grundaren Susanne Jönsson
Terapeut, Healer, Lärare, Författare

Susanne Jönsson grundaren av Helhetscentrum

Jag heter Susanne Jönsson och jag har arbetat med alternativa behandlingsmetoder sedan mitten på 1990-talet.

Jag är grundaren av HelhetsCentrum – Soul Heart Journey School, en skola för personlig och andlig utveckling. Vårt arbete bygger på tusenårig kunskap, anpassad efter vår tid.

Under åren har jag haft förmånen att träffa mer än 20 000 studenter och kunder. Jag vet att det vi lär ut fungerar. Jag ser det varje dag.

Idag kan jag med säkerhet säga att du kan förändra hur du mår. Du kan stärka ditt självförtroende, hantera stress och behålla din inre styrka och balans. Det är ofta mycket lättare än du tror!

Du har all kunskap du behöver i ditt hjärta. Du måste bara hitta den och lära dig att arbeta med den och att lita på den.

Om jag kan göra det – så kan du det med!
Susanne Jönsson

Läs mer om Susanne här >>

Grundare av skolan

Susanne Jönsson är Helhetsterapeut och lärare inom alternativa behandlingsmetoder med professionell arbetslivserfarenhet sedan mitten av 1990-talet. Hon arbetar med klienter i syfte att förbättra deras välbefinnande med alternativa behandlingar och vägleder klienter genom deras läkningsprocesser. Hon undervisar elever i olika alternativa behandlingsmetoder, delar sin kunskap om healing och om hur man lever från hjärtat även i vardagen. Hennes passion är att hjälpa människor att finna sin inre kunskap och förstå vikten av att leva från hjärtat.

Utbildning

Susannes kunskap bygger på uråldrig visdom och på den nya kunskap som finns på Jorden idag. Hennes arbete kombinerar den gamla kunskapen och de nya metoderna för att skapa en modern teknik som är både effektiv och säker att arbeta med.

Susanne har studerat olika tekniker under många år, framför allt kunskap om gamla helande tekniker inom den gamla Egyptiska läran om Högre Medvetande och helig geometri.

Arbetserfarenhet

Susanne har lång erfarenhet som terapeut och har behandlat mer än femtontusen klienter, från stora delar av världen. Sedan 2002 arbetar hon heltid som Helhetsterapeut och lärare i skolans metoder.

Hennes behandlingar och undervisningsmetoder har visat sig vara effektiva både kortsiktigt och på lång sikt, för elever och för klienter.

Metoder/tekniker

Hennes kunskap bygger på en kombination av den gamla och den nya kunskap och visdom som finns tillgänglig och på att alltid hålla alla metoder uppdaterade i takt med att förutsättningarna för elever och klienter förändras. Susanne arbetar på alla nivåer från det fysiska till det känslomässiga och det andliga, beroende på varje klients behov. Arbetet hon gör består av olika behandlingar och tekniker för att förbättra klienters mående.

Sedan mitten av 1990-talet har hon utvecklat en unik metod för att nå olika läkningsprocesser på ett effektivt sätt.

De olika tekniker som lärs ut på HelhetsCentrum – Soul & Heart Journey School härrör från dessa år av utbildning och arbetserfarenhet.

Certifierade Helhetsterapeuter och Lärare

All certifiering utförs av skolans grundare, Susanne Jönsson.

Certifierad Helhetsterapeut®

Total utbildningstid: 1½ till 2 år.

Som Helhetsterapeut® kommer du att kunna hjälpa klienter både till kropp och själ. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv av olika läknings¬processer och hur de påverkar varandra.

Du kommer att kunna lokalisera olika typer av problem, blockeringar och sjukdomar i en klients kropp. Du kommer också att lära dig hur du tar bort de blockeringar som finns, och hur du påverkar klientens egen läkningsförmåga. I våra behandlingar är du alltid medveten om vad du gör, och varför du gör det.
Du lär dig kombinera olika behandlingstekniker, allt för att klientens läkningsprocess ska bli så effektiv som möjligt.

Följande grundutbildningar krävs:

• Helhetshealing grundutbildning Del I, II, III (totalt sex heldagar) eller motsvarande

• Kanalisering Steg I (två dagar)

• Kanalisering Steg II (två dagar, en rekommendation, ej ett krav)

• Regressionsutbildning (två dagar)

Därefter:

• Helhetsterapeututbildningen pågår under en termin med åtta kursdagar fördelat under fyra fysiska utbildningstillfällen.

• Mellan varje kurstillfälle skall deltagarna utföra olika behandlingar och uppgifter.

• Efter avslutad utbildning skall 30 klientbehandlingar utföras för att därefter presenteras och diskuteras med läraren. När detta är klart och godkänt utdelas certifikat där innehavaren har rätt att kalla sig cert. Helhetsterapeut.

Certifierad Helhetsterapeut för människor och djur

För att bli certifierad Helhetsterapeut för människor och djur krävs följande:

• Samma grundkrav som ovan, dessutom tillkommer följande:

• Djurkommunikation Steg I, II (om vardera två dagar)

• Djurhealing special, en kurs enbart för Helhetsterapeuter (två dagar)

• Fallbeskrivningar av 10 behandlingar/samtal som diskuteras med läraren före certifiering

Certifierad Lärare

För att bli certifierad lärare krävs följande:

• Innehav av titeln cert. Helhetsterapeut samt med god erfarenhet (bedöms av läraren)

• Genomgången och godkänd lärarutbildning för respektive kurs (à tre dagar): Helhetshealing Grund Del I, II och III, Kanalisering Steg I och II, Regressionsutbildning, Djurkommunikation Steg I och II, Djurhealing.

• Om cert. Helhetsterapeut genomgått kurser inom högre medvetande i skolans regi, finns även möjlighet till certifiering som meditationslärare (bedöms av läraren).

Kursupplägg för certifierade kurser

Alla kurser i skolans regi får endast hållas av en av Soul & Heart Journey School certifierad lärare. Kurserna är likvärdiga, oavsett vilken lärare som undervisar kan eleven vara säker på att erhålla samma kunskap. Varje kurs följer samma ramverk, och utföres enligt ordningen nedan:

• Tidsomfattningen är två heldagar

• Kursmaterial tillhandahålls i form av en av Susanne Jönsson författad handbok i respektive ämne.

• Praktiska moment ingår

Bibehålla och vidareutveckla kompetens

Alla cert. lärare och cert. Helhetsterapeuter i HelhetsCentrum – Soul & Heart Journey School deltar regelbundet i vidareutbildningar och kompetensutveckling minst en gång om året.